Velikonoční festival duchovní hudby 2017

CO: Velikonoční festival duchovní hudby 2017
KDY: 9.4. – 23.4.2017
KDE: brněnské kostely
informace k akci: Nejvydatnější inspirací pro Velikonoční festival duchovní hudby je samotné jeho zakotvení mezi Svatý týden s připomínkou Poslední večeře a Umučení Krista, a neděli Zmrtvýchvstání Páně s následujícím velikonočním týdnem. Motivem festivalu v roce pětistého výročí reformace je téma svědectví.
Dva týdny festivalu propojuje uvedení Matoušových pašijí Johanna Sebastiana Bacha a oratoria Paulus Felixe Mendelssohna Bartholdyho v kostele sv. Janů. Snad ještě užší propojení či souznění chrámové architektury s hudbou představuje uvedení díla Brány Jeruzaléma, jehož autorem je litevský skladatel Bronius Kutavičius. Různorodé obsazení jednotlivých částí vybízí k využití členitého prostoru kostela Jana Amose Komenského. Protipólem bude velikonoční program jednohlasých latinských zpěvů Hildegardy z Bingenu a dalšího chorálního repertoáru v podání ženského vokálního souboru Tiburtina. Pro tento typ repertoáru se přímo nabízí (a velikonoční festival ji tradičně využívá) bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně, původně konventní chrám kláštera cisterciaček založeného královnou vdovou Eliškou Rejčkou.
Tradiční temné hodinky (tenebrae) se tentokrát prolnou s hlavním programem festivalu, a to vystoupením prestižního belgického ansámblu Graindelavoix. Ve středu Svatého týdne zazní v podání tohoto souboru pozoruhodné lamentace pozdní renesance, díla skladatelů ve službách Habsburků. V Bruselu působil na počátku 17. století španělský autor Pedro Ruimonte, na rudolfínském císařském dvoře v Praze v téže době varhaník vlámského původu Carl Luython. Ve čtvrtek a v pátek svatého týdne navazuje na renesanční lamentace v chronologickém pořadí barokní pašijové oratorium Františka Antonína Míči v podání Barokního orchestru Pražské konzervatoře a na Velký pátek pak klasicistní zhudebnění středověké sekvence Stabat Mater Jana Křtitele Vaňhala v podání studentů katedry zpěvu Hudební fakulty JAMU a Konzervatoře Brno.
Vladimír Maňas, dramaturg festivalu
PROGRAM
NE 9. 4. 2017, kostel sv. Janů, Minoritská ul.,20:00
MATOUŠOVY PAŠIJE
Johann Sebastian Bach: Matoušovy pašije BWV 244
oratorium pro sóla, dva sbory a orchestry
Małgorzata Rodek, Marzena Lubaszka soprán, Justyna Ołów, Bartosz Rajpold alt, Karol Kozłowski, Jakub Pawlik tenor, Jacek Ozimkowski, Łukasz Klimczakbas, Capella Cracoviensis(Polsko), dirigent Jan Tomasz Adamus
ÚT 11. 4. 2017, českobratrský evangelický chrám J. A. Komenského (Červený kostel),20:00
BRÁNY JERUZALÉMA
Bronius Kutavičius: Jeruzalės vartai (Brány Jeruzaléma)
Stanislav Předota kantor, Vox Iuvenalis, sbormistr Jan Ocetek, Orchestr BERG, dirigent Peter Vrábel
ST 12. 4. 2017, kostel sv. Jakuba, Jakubské nám., 21:00
UKŘIČENÉ LAMENTACE
Lamentace Carola Luythona a Pedra Ruimonteho
Graindelavoix(Belgie), umělecký vedoucí Björn Schmelzer
ČT 13. 4. 2017, kostel Nanebevzetí Panny Marie, Jezuitská ul.,21:00
ZPÍVANÁ ROZJÍMÁNÍ
František Antonín Míča: Abgesungene Betrachtungen(Zpívaná rozjímání), sepolkro
Radka Dolečková soprán, Kateřina Oplová alt, Jan Bochňák tenor, Jan Líkař bas, Barokní orchestr Pražské konzervatoře, dirigent Jakub Kydlíček
PÁ 14. 4. 2017, kostel Nanebevzetí Panny Marie, Jezuitská ul.,21:00
VELKOPÁTEČNÍ ZTIŠENÍ
František Ignác Antonín Tůma: Sonáty č. 2 a 3
Jan Křtitel Vaňhal: Stabat Mater
Studenti katedry zpěvu JAMUa Konzervatoře Brno, dirigent sbormistr Tomáš Krejčí
ČT 20. 4. 2017, bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Staré Brno,19:30
TESTIMONIUM.
SVĚDECTVÍ SVATÝCH V POEZII A HUDBĚ HILDEGARDY Z BINGENU
Tiburtina Ensemble
Barbora Kabátková, Ivana Bilej Brouková, Daniela Čermáková, Marta Fadljevičová, Anna Chadiková Havlíková, Kamila Mazalová, Renata Zafková zpěv, Margit Übellacker dulce melos, umělecká vedoucí Barbora Kabátková zpěv, středověké harfy
PÁ 21. 4. 2017, bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Staré Brno,19:30
VARHANNÍ KONCERT
Charles Tournemire: Improvizace na chorál „Victimae paschalilaudes“
Bohuslav Martinů: Vigilie pro varhany H 382
Charles-Marie Widor: Kantiléna (č. 3) ze Symfonie pro varhany č. 10 D dur op. 73 „Románské“
Vladimír Werner: Victimae paschali laudes z cyklu Sequentiae pro varhany
Sigfrid Karg-Elert: Chorální improvizace pro varhany op. 65 (výběr)
Herr, wie du willst – Nun laßt uns Gott dem Herren – Jesu, hilf siegen
Max Reger: Fantazie na chorál „Halleluja! Gott zu loben, bleibe meine Seelenfreud!“ op. 52 č. 3
Jan Šprta varhany
NE 23. 4. 2017, kostel sv. Janů, Minoritská,20:00
APOŠTOL PAVEL
Felix Mendelssohn Bartholdy: Paulus(Sv. Pavel), oratorium op. 36 (MWV A 14)
pro sóla, smíšený sbor a orchestr
Marie Fajtová soprán, Štěpánka Pučálková mezzosoprán, Jan Rusko tenor ,Roman Hozabaryton ,Český filharmonický sbor Brno, sbormistr Petr Fiala, Filharmonie Brno, dirigent Leoš Svárovský
http://www.filharmonie-brno.cz/#catalog/2017/duben/

Doporučené články