{Vymezeno}
Veronika Přikrylová – objekt | instalace
Petr Drábek – Prefa beton-ART-ka
vernisáž proběhne 29. 6. od 19 hodin
výstava potrvá do 2. srpna 2012
Galerie Jiří Putna
Luční 54, 602 00 Brno
www.galeriejiriputna.cz
 
Veronika Přikrylová
Studentka ateliéru environmentu a ateliéru sochařství 2 na fakultě výtvarných umění VUT v Brně. Pro Veroniku je typické užití minimalistického jazyka. V jejím pojetí to však neznamená pouze hru s formou nebo s prefabrikátem. Vizuálně velmi čisté práce v sobě často nesou humor nebo význam, který reaguje přímo na prostor, ve kterém vznikají. Instalace pro Galerii Jiří Putna vychází z již dříve existujícího prvku zábradlí, který mohl zdánlivě působit jako zbytečný, nicméně pro fungování a otevření galerie vůbec, byl zcela zásadním. Veronika Přikrylová tento prvek přetvořila za užití materiálu, který se stal pro její tvorbu určujícím. Pomocí kovové trubky vytváří objekt, který je nejen vizuálně osobitý a svébytný, ale i funkční.
http://animal.ffa.vutbr.cz/~xvprikrylovav/
Petr Drábek
Narozený 9. ledna 1971 ve znamení kozoroha, velmi tvrdohlavý, ale i citlivý, má rád lidi. Žije v bytě v Hodoníně se svou ženou Dankou a klukama Kubíkem a Martínkem. Absolvent Institutu Tvůrčí Fotografie na Slezské univerzity v Opavě. Většina jeho tvorby patří do dokumentární fotografie, ve které je možno rozlišit varianty dvou rozdílných poloh. Na jedné straně to jsou sociologicky zaměřené cykly o různých přesně vymezených skupinách lidí (Lidé na poutích, O lidech z mého domova, Beton-ART-ka a cyklus fotografií Můj domov je, kde jsem já, z romských osad na východním Slovensku) a druhou oblastí je subjektivní dokument (Život města Hodonína, Sweet Fun, good day).
Prefa beton-ART-ka
„Probouzí se v brzkých ranních hodinách, ještě je tma. Podívá se na teploměr za oknem, dnes přituhlo, asi tak 12° pod nulou. Času už moc není, v práci má být v půl šesté, dnes se mu z vyhřátého pelechu vůbec nechtělo, ta představa makání v otevřené hale. Moc práce na výběr není a tady se dají stále nějaké prachy vydělat a pracuje tady už tak dlouho… Převleče se do montérek, jde do jídelny, malá porada s ředitelem, kolik vydělali a jaké jsou další plány. Dnes bude dělat nový výrobek, důležitá zakázka, radit mu budou mistři, má zkušenost, je dobrý, je umělec s betonem… tak jako každý den, pořád dokola“.
V souboru PREFA beton-ART-ka, dokumentuji člověka a jeho práci, prostředí ve kterém pracuje, jenž poctivě naplňuje tento svůj nekonečný lidský úděl. Závod betonárka „Prefa“ vznikl někdy v 50. letech a po celou dobu se zabývá výrobou betonových stavebních dílců (dlažba, trouby, šachty, dílce pro montované skeletové, stropní a střešní konstrukce). Dnes je to akciová společnost a kromě výrobních technologií, která jde spolu s dobou kupředu, se zde nezměnilo takřka vůbec nic.

Doporučené články