Mezinárodní prodejní výstava minerálů, šperků a drahých kamenů

Již Tradiční Výstava minerálů, šperků a drahých kamenů v Oslavanech.
Z důvodu velkého zájmu vystavovatelů bude v letošním roce nově otevřena expozice i v Domě dětí a mládeže v Oslavanech (cca 200 metrů od Dělnického domu).
V rámci návštěvy Oslavan lze využít zde se přímo nacházející významné mineralogické lokality ( např. odvaly uhelných dolů Rosick-oslavanského uhelného revíru , naleziště světově známých očkových opálů, plazmy, sepiolitu, moravských vltavínů). Návštěvu burzy doporučujeme spojit také s návštěvou zdejšího zámku, zámeckého pivovaru s naším vlastním pivem a zámeckého muzea mimo jiné s expozicí minerálů regionu a historií zdejšího hornictví vč. návštěvy repliky důlního díla, případně se lze osvěžit procházkou po naučné stezce permokarbonu s bohatými možnostmi sběru zkaměnělin permokarbonské flory (cca 300 m od místa konání burzy). K dispozici je bezproblémové bezplatné parkování na náměstí 13. prosince, před radnicí (150 m od místa konání burzy).
diamant realgar

Doporučené články